KHUÔN DẬP

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiến Bình
Giám Đốc - 0985 28 18 45

Gia công chế tạo cơ khí

Chi tiết máy
Chi tiết máy
Dao cắt tole
Dao cắt tole
Chi tiết máy
Chi tiết máy
Bánh răng xoắn
Bánh răng xoắn
Trục vis - Bánh vis
Trục vis - Bánh vis
Bộ rulo dao cắt
Bộ rulo dao cắt
Bộ gối đỡ
Bộ gối đỡ
Sản phẩm điêu khắc đặc trưng
Sản phẩm điêu khắc đ&#...
Chi tiết máy
Chi tiết máy
Các loại chi tiết máy
Các loại chi tiết máy